برخی از آثار

2021 2022
اثر شمس

Acrilik Ink - 2021

حوض خیال

Acrilik Ink - 2021

اثر عشق

Acrilik Ink - 2021

هو

Acrilik Ink - 2021

هیج

Acrilik Ink - 2021

اثر من

Acrilik Ink - 2021

لوح

Acrilik Ink - 2021

لوح

Acrilik Ink - 2021

عشق

Acrilik Ink - 2020

ENSO

Acrilik Ink - 2020

عشق

Acrilik Ink - 2020

مجموعه گرام

Acrilik Ink - 2020

هیاهو

Acrilik Ink - 2021

لوح ازل

Acrilik Ink - 2020

تُ

Acrilik Ink - 2020

کهکشان

Acrilik Ink - 2021

جاذبه

Acrilik Ink - 2021

راه شب

Acrilik Ink - 2022

سلولی از سلول ها

Acrilik Ink - 2022

Tribal Design

Acrilik Ink - 2022

مجموعه کتیبه

Acrilik Ink - 2022

ماه

Acrilik Ink - 2022

No Title

Acrilik Ink - 2022

No Title

Acrilik Ink - 2022

Night Series

Acrilik Ink - 2022

من

Acrilik Ink - 2022

جنون

Acrilik Ink - 2022

Galaxy Series

Acrilik Ink - 2022

مجموعه کتیبه

Acrilik Ink - 2022

لوح ازل

Acrilik Ink - 2022

واو

Acrilik Ink - 2022

حب

Acrilik Ink - 2022

عشق

Acrilik Ink - 2022

مجموعه هیاهو

Acrilik Ink - 2022

بسم الله

Acrilik Ink - 2022

کتیبه

Acrilik Ink - 2022

شمس

Acrilik Ink - 2022

۴۰ غزل مولانا

Acrilik Ink - 2022

۴۰ غزل حافظ

Acrilik Ink - 2022

مجموعه هیاهو

Acrilik Ink - 2022

Twisted Series

Acrilik Ink - 2022

شمس

Acrilik Ink - 2022

Frame Wall

درباره ما

کالیگرافی فاضل شمس

فاضل شمس

متولد تیر ۱۳۶۱، دانش آموخته رشته شیمی از دانشگاه شهید باهنر کرمان، فعالیت هنری خود را از سال ۱۳۹۷ به صورت کاملا خودآموز و حرفه ای آغاز کرد و موفق به خلق آثاری مدرن در حوزه کالیگرافی شد.